dijous, 19 de maig del 2011

Democràcia real, ja!

El 15 de maig del 2011, mitjançant crides per les xarxes socials, grups de gent de totes les classes socials, religions, edats, orientacions sexuals, ètnies, etc. vam sortir al carrer per reclamar una democràcia real. Des de molts mitjans de comunicació, ja que formen part del sistema, se'ns ha desautoritzat i se'ns està intentant instrumentalitzar: els uns diuen obertament que ens convoca el PSOE, els altres diuen que el que volem és un canvi a les institucions i que això es traduirà votant CyU. N'hi ha que diuen que som gent que ens avorrim i no tenim res millor a fer. Altres diuen que volem adulterar les eleccions del 22M.

Democràcia Real Ja!

Els més agosarats ens menytenen i ens diuen que no sabem què hi fem a les concentracions, que ni tansols sabem per què protestem, i que es tracta només d'això: d'una protesta estèril, sense arguments ni propostes clares.

Doncs bé, aparells del sistema: aquí teniu les nostres propostes, i tremoleu, perquè això va de debò:

Propostes per la regeneració democràtica


1. ELIMINACIÓ dels privilegis DE LA CLASSE POLÍTICA: • Control estricte de l'absentisme dels càrrecs electes en els seus respectius llocs. Sancions específiques per desistiment de funcions.

 • Supressió dels privilegis en el pagament d'impostos, els anys de cotització i la suma de les pensions. Equiparació del salari dels representants electes al salari mitjà espanyol més les dietes necessàries indispensables per a l'exercici de les seves funcions.

 • Eliminació de la immunitat associada al càrrec. Imprescriptibilitat dels delictes de corrupció.

 • Publicació obligatòria del patrimoni de tots els càrrecs públics.

 • Reducció dels càrrecs de lliure designació.


2. CONTRA LA DESOCUPACIÓ: • Repartiment del treball fomentant les reduccions de jornada i la conciliació laboral fins a acabar amb l'atur estructural (és a dir, fins que l'atur baixi per sota del 5%).

 • Jubilació als 65 i cap augment de l'edat de jubilació fins a acabar amb l'atur juvenil.

 • Bonificacions per a aquelles empreses amb menys d'un 10% de contractació temporal.

 • Seguretat en l'ocupació: impossibilitat d'acomiadaments col.lectius o per causes objectives en les grans empreses mentre hi hagi beneficis, fiscalització a les grans empreses per assegurar que no cobreixen amb treballadors temporals llocs de treball que podrien ser fixos.

 • Restabliment del subsidi de 426 € per a tots els aturats de llarga durada.


3. DRET A L'HABITATGE: • Expropiació per l'Estat dels habitatges construïts en estoc que no s'han venut per colocar en el mercat en règim de lloguer protegit.

 • Ajuts al lloguer per a joves i totes aquelles persones de baixos recursos.

 • Que es permeti la dació en pagament dels habitatges per cancel·lar les hipoteques.


4. SERVEIS PÚBLICS DE QUALITAT: • Supressió de despeses inútils en les Administracions Públiques i establiment d'un control independent de pressupostos i despeses.

 • Contractació de personal sanitari fins a acabar amb les llistes d'espera.

 • Contractació de professorat per garantir la ràtio d'alumnes per aula, els grups de desdoblament i els grups de suport.

 • Reducció del cost de matrícula en tota l'educació universitària, equiparant el preu dels postgraus al dels graus.

 • Finançament públic de la investigació per garantir la seva independència.

 • Transport públic barat, de qualitat i ecològicament sostenible: restabliment dels trens que s'estan substituint per l'AVE amb els preus originaris, abaratiment dels abonaments de transport, restricció del trànsit rodat privat en el centre de les ciutats, construcció de carrils bici.

 • Recursos socials locals: aplicació efectiva de la Llei de Dependència, xarxes de cuidadors locals municipals, serveis locals de mediació i tutela.


5. CONTROL DE LES ENTITATS BANCÀRIES: • Prohibició de qualsevol tipus de rescat o injecció de capital a entitats bancàries: aquelles entitats en dificultats han de trencar o ser nacionalitzades per constituir una banca pública sota control social.

 • Elevació dels impostos a la banca de manera directament proporcional a la despesa social ocasionat per la crisi generada per la seva mala gestió.

 • Devolució a les arques públiques per part dels bancs de tot capital públic aportat.

 • Prohibició d'inversió de bancs espanyols en paradisos fiscals.

 • Regulació de sancions als moviments especulatius ia la mala praxi bancària.


6. FISCALITAT: • Augment del tipus impositiu a les grans fortunes i entitats bancàries.

 • Eliminació de les SICAV.

 • Recuperació de l'impost sobre el patrimoni.

 • Control real i efectiu del frau fiscal i de la fugida de capitals a paradisos fiscals.

 • Promoció a nivell internacional de l'adopció d'una taxa a les transaccions internacionals (taxa Tobin).


7. LLIBERTATS CIUTADANES I DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA: • No al control d'internet. Abolició de la Llei Sinde.

 • Protecció de la llibertat d'informació i del periodisme d'investigació.

 • Referèndums obligatoris i vinculants per a les qüestions de gran calat que modifiquen les condicions de vida dels ciutadans.

 • Referèndums obligatoris per a tota introducció de mesures dictades des de la Unió Europea.

 • Modificació de la Llei Electoral per a garantir un sistema autènticament representatiu i proporcional que no discrimini a cap força política ni voluntat social, on el vot en blanc i el vot nul també tinguin la seva representació en el legislatiu.

 • Independència del poder judicial: reforma de la figura del Ministeri Fiscal per garantir la seva independència, no al nomenament de membres del Tribunal Constitucional i del Consell General del Poder Judicial per part del Poder Executiu.

 • Establiment de mecanismes efectius que garanteixin la democràcia interna en els partits polítics.


Són moltes les penúries que han hagut de suportar els nostres avant-passats per tal que tinguéssim una vida digna i un benestar. N'estem farts dels quatre que s'ho maneguen tot i que s'enriqueixen a costa de la nostra passivitat.

Funcionament del sistema en què vivim 1. Banquers: 0,1% de la població, posseeixen la gran majoria de la riquesa del país.

 2. Especuladors: Són aquells que sovint estan al grup dels banquers i al de la classe política, que s'enriqueixen sense escrúpols a base de "jugar" amb les pertinences de la gent del poble.

 3. Classe política: Poders fàctics al servei de la banca. A canvi d'un bon sou i alguns plusos, fan lleis i polítiques favorables als interessos dels banquers.

 4. La resta: Pringats com tú o com jo, a qui els tres primers grups ens controlen mitjançant diversos fronts: • Fent-nos creure que algun dia podem ser part de la cúpula del sistema, és a dir, convencent-nos de que algun dia serem rics i despreocupats com ells.

 • Atemorint-nos amb la idea de què el sistema establert és l'única via d'estabilitat, i que qualsevol altra opció ens afectaria negativament.

 • Entretenint-nos amb divertiments simples i banals, com el futbol i la televisió escombraria. Els seus artífex (futbolistes, tertulians, opinadors...) reben una retribució astronòmica per la seva feina.

 • Manipulant la informació en contra nostra.


Doncs bé, la societat hem madurat, ja no ens xumem el dit, estem convençuts que podem canviar el nostre entorn, i aquest cop no ens aturaran!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada